Výstavy s mezinárodní účastí

 

Kromě provozu stálé prodejní výstavy v galerii v Brně, Starobrněnská 14, je další naší činností šíření kultury výstavní činnosti jak s mezistátní výstavy – Polska, Německa, Bulharska, tak prodejní  a tématické výstavy v ČR.   

Pravidelně každoročně zrealizujeme 4 tyto výstavy, cca jednu třetinu mimo naši republiku. Velkou převahu zde získala Čína, kde z čínským velvyslanectvím v Praze má naše sdružení velmi úzkou spolupráci. Uvádíme několik posledních výstav:

  

                            

                  Rok 2005                                  Rok 2006                                          Rok 2007                  

    Větrné mlýny včera a dnes         Tradiční čínská malba                  Historické peníze v Číně

         Brno, Opava, Ostrava                            Opava                                              Svitavy

                    

                                                

                   Rok 2007                                         Rok 2008                              Rok 2010

    Nejvýznamnější lokality světa        Olympijské hry 2008 v Číně        Čína země neznámá

                 Brno, Letovice                           Brno, Letovice, Havířov               Zlín, Letovice, Kyjov