Seznam členů SUMS

 

Malba, kresby, grafika:

jméno                                 rok narození     bydliště                  vzdělání

Adamec Zdeněk                    1934                  Brno                        pedag. fak K.U.

Adámková Veronika              1984                   Bílovice n. Svit.         amatér          

Albrecht Vladimír                   1953                  Nová Bystřice           akad. malíř    

Autratová Iveta                      1964                   Brno                        amatér                     

Balhárová Jana                      1940                  Brno                         architekt

Baštářová Helena                  1948                   Brno                         amatér

Bednář Alois                          1952                  Havířov                     amatér

Bernardi Marie                       1936                  Brno                         UMP

Bočková Zuzana                    1969                  Brno                         SPŠ textilní

Bohatec Radko                       1955                 Brno                          SŠUŘ

Bokvald Jiří                            1959                  Olomouc                   amatér

Bureš Stanislav                       1967                 Brno                          amatér

Ing. Buršík Jiří                         1951                  Brno                          LŠU

Čechová M. Magdalena          1947                  Havířov                     UMPR, SSPŠ

Ing. arch. Čmiel Josef             1941                  Havířov                     architekt

Čulík Bedřich                          1932                  Brno                          amatér

Diviš Yakub                              1978                Brno                         amatér

Dítětová Lenka                        1966                  Brno                         LŠU

Drápal Svatopluk                     1943                  Brno                         SUPŠ

Drápalová Lada                       1948                  Brno                         SŠUŘ, před. fak.MU

Dosedla Oldřich                       1944                 Švýcarsko                 amatér

Dostál Miroslav                       1932                 Ořechov u Brna        UMP

Dvořáčková Soňa                    1952                 Brno                         SUPŠ

Fialová Martina                       1968                 Brno                          SMŠ

Formanová Lidmila                 1930                 Brno                          amatér

Getsko Ivan                             1967                 Ruská Rep.              amatér

Grégr Pavel                             1976                 Křtiny                        LŠU

Hebertová Marcela                  1978                  Otmarov                   amatér

Chalupa Zdeněk                       1930                 Brno                         SUPŠ

Ing. Chmurčiak Emil                 1932                 Brno                        soukr. hod.mal. F. Kocourek

Jakubec Jiří                             1941                 Brno                         SUPŠ        

Janík Josef                               1949                Suchý                      amatér

Jirgala Bořivoj                           1945               Bílovice n.Svitav.        York univer. – Toronto

MgA Vladimír Kiseljov              1984                Boskovice                   MgA

Mgr. Kocmanová-Lišková

                            Věra           1946                 Rudice                    UJEP Brno ob.R-VV      

Ključinskij Anatolij                    1938                 Kazachstan              Moskva, Stroganovova  VŠ

Ing.Konečný Jan CSc.              1929                Kroměříž                    hod. u prof. Kučery

Ing. Kopáček Josef                   1949                Nové Město na Mor.   amatér

Kosík Jiří                                  1951                Brno                           amatér

Kováčik Ivan                             1959                Bratislava                    SUPŠ

Kubošek Ctirad                         1965                Brno                            hod. u mal. Janošíka

Kudlička Jan                             1945                Brno                            amatér

Ing. Lajtkep Pavel                     1932                Brno                            výtvarné kurzy

Laštovička Miloslav                  1953                Třebíč                          LŠU

Ing. Libra Jaroslav                    1944                 Brno                           amatér                   

Lišková Andrea                         1977                Brno                             SŠUŘ, DTP

Mareček Luděk                          1931                Brno                            ŠUŘ

Matula Vladimír                         1945                Brno                             amatér

Marek Václav                            1937                Velké Opatovice          KPU, výtvar kurzy

Matůšů Helena                          1958                 Odry                            amatér

Mazánková Eva                         1951                Kuřím                          amatér

Mgr. Menčíková Blanka              1951                Brno                             PF UJEP Masarykova

Musilová Miroslava                     1973                Brno                             amatér

Nedoma Josef                            1955                Boskovice                    amatér

Nedomová Petra                         1978                Boskovice                    amatér

Olbertová Marie                          1970                Brno                             SOŠV Praha

Otoupal Pavel                             1970               Brno                             amatér

Ing. Pacáková Dana                    1941                Brno                             amatér

Piperová-Tušová Olga                 1969               Brno                            SUPŠ,přírod. Fak.

Posolda Josef                             1943                 Nesovice                    výtvarné kurzy

Mgr. Procházková Věra               1931                 Nové Dvory                univerz. JAK

Phdr. Remunda Miloš                  1944                 Brno                           VŠ výtvarné vzdělání

Resková Eliška                           1938                 Frenštát p. Radoštěm  amatér

JUDr. Rolný Ladislav                   1949                 Vyškov                        amatér

Sahakyar Armine                         1987                Kralice n. Oslavou       VŠ uměl. zaměření v Arménii

Salátová Dagmar                         1947                 Velká Bíteš                 privát. výuka

Serbová Eva                                1935                 Brno                            LŠU

Sobotková Ludmila                      1934                 Brno                            ŠUŘ Brno          

Skočovská-Bohdanská Alexandra 1960               Brno                            SPŠ textilní

Staňová Magdalena                     1953                 Brno                             LŠU

Mgr. Stehlík František                  1931                 Brno                            amatér  

Svoboda Tomáš                           1992                 Brno                           umělecký slévač

Svoboda Václav                           1955                 Troubky n.B                 amatér

Ševčík Stanislav                           1932                 Brno                            ŠUŘ,před.fak.MU

Šidák Josef                                   1944                Brno                             amatér  

Štolcová Šárka                             1975                 Brno                             amatér

Tihelka Zdeněk                             1942                 Marefy                          amatér

Turečková Eva                              1981                 Brno                              amatér

Valík Ladislav                                1924                 Brno                              JAMU

Vašinová Sylva                              1937                 Brno                              amatér

Vránová Zuzana                             1955                 Nemotice                       amatér

Vrbík Jiří                                       1953                 Lipník n. Bečvou            amatér           

Vysloužil Miloslav                          1939                 Nevojice                       výtvarné kurzy

Volejníková Oliva                           1940                 Brno                              SUPŠ

Ing. Žáček Jaroslav                        1956                 Kunštát                         amatér

 

Keramika:

Chromá Jitka                                 1962                 Rousinov                        ŠUŘ

Němčeková Milada                        1947                 Ostrava                          Lidová konzervatoř

Nováček Milan                               1971                 Znojmo                         keramik-modelář

Soumin Sergej                              1954                 Sloupnice                      UM RRUM Moskva

Šotnerová Ingrid                            1966                 Brno                               SUŠ

Urban Karel                                    1981               Borkovany                     SOU             

Mgr. Vaněk  Michal                       1968                Mutěnice                        PDF-W

Valikov Nikolaj                              1975                Doubravice n. Svitavou     Akadem. výtvar. umění Moskva

Zedínková Kateřina                       1963                 Kostelní –Vydří                 SUŠ

Živnová Milada                             1963                 Veverská Bítyška              LŠU

 

Sochařství:

Gurecký Karel                             1972            Ždánice                             amatér

Zelínková Jelena                          1975            Brno                                  diplom. sochařka

 

Dřevořezba:

Burša Miroslav                             1980            Křtiny                                amatér

Cyprián Pavel                              1953            Brno                                  LŠU

Danilovič Štefan                           1952           Ostrava                              amatér

Filip Stanislav                              1946           Karviná                               amatér

Fuchs Lubomír                             1955           Koryčany                            amatér

Gerneš Petr                                 1956           Zbýšov                                amatér

Ing. Libra Jaromír                         1944           Brno                                    LŠU

Markoš Roman                             1964           Milotice n. Opavou              amatér  

Pazourek Zdeněk                          1956           Nevojice                             amatér

Švarc Vladimír                              1962           Všechovice u Tišnova         uměl. truhlář

 

Kovářství:

Simandl Jiří                                  1977            Brno                                    SPŠ slévárenská

Mgr. Stehlík František                    1931            Brno                                  amatér 

 

Plátnářství:

Brůža Karel                                  1967             Brno                                   amatér

 

Šperky:

Balíková Alena                             1956             Miroslavské Knínice          aranžérka

Holubová Petra                            1986              Brno                                  amatér

Matochová Martina                      1973             Valašské Meziříčí               amatér

Vránová Eva                                1957             Brno                                   amatér

 

Umělecké zprac. kůže:

Kocarová Vlasta                           1931             Brno                                  amatér

 

Fotografie:

Brunecký Oldřich                         1976              Brno                                 amatér

Hořínek Milan                              1932              Olomouc                          LŠU

Maděra Stanislav                         1951             Svitavy                              amatér

PhDr. Pražák Jaroslav                  1971              Brno                                VUT Brno

Zemek František                          1958              Vlčnov                              amatér