O nás

Historie

Počátky našeho sdružení sahají až do roku 1968, kdy po krátké činnosti naše sdružení zaniklo. Činnost byla obnovena 31.1.1990 pod novým názvem Sdružení umělců Jihomoravského kraje. Snaha o celostátní působnost vyvrcholila 9.3.1990, kdy bylo sdružení zaregistrováno jako Sdružení výtvarníků ČSFR se sídlem v Praze se samosprávou Moravy tj. Sdružení výtvarníků ČSFR - Moravsko Slezský region se sídlem v Brně.

Tato organizace s pražským vedením se naprosto neosvědčila, proto na celostátním sjezdu v listopadu 1991 v Ostravě byla moravskými delegáty vyslovena nedůvěra v pražské vedení a bylo rozhodnuto ustavit samostatné Sdružení umělců Moravy a Slezska se sídlem v Brně. Registrace byla vyřízena 28.7.1992.

V roce 1993 zvítězilo naše sdružení ve výběrovém řízení na obnovu „Velkého špalíčku“ v historické části města Brna na rekonstrukci jeho části, která se týkala objektu Starobrněnská č. 14. Po tříleté práci byla dne 14. Května 1996 vernisáží v tomto objektu zvaném „Lyra“ předána SUMSu (Sdružení umělců Moravy a Slezska) rekonstruovaná budova sekretariátu a galerie.

Objekt „Lyra“ dům č.p. 33 KÚ Brno-město, Starobrněnská 14 je součástí souboru staveb „Velkého špalíčku“, ležící v samotném středu města, v minulosti nazýván „ Hlučící dům“ – tržnice v majetku města Brna.

Naše sdružení je výběrovou společenskou neziskovou organizací a má cca 650 členů, kteří vystavují v naší galerii v Brně a dalších výstavních prostorách obrazy (oleje, akvarely,...), grafiku, fotografie, keramiku, sklo šperky, dřevořezby, umělecké kovářské práce pasířů a jiné.

Mgr. František Stehlík, předseda 

 

Stálá prodejní expozice

Expozice má sídlo v Brně, na ulici Starobrněnská 14, ve dvorním traktu. Prodejní nabídka členů sdružení, resp. jejich autorská tvorba se pravidelně obměňuje a doplňuje. Provozní doba denně od 10.00 – 16.00 hod. V pátek do 15.30 hod.

Kromě výstavy v brněnské galerii s celoročním provozem, který je zaměřen na prodej výtvarných děl našich členů, pravidelně vystavujeme v Luhačovicích v galerii Elektra a v Letovicích - Kulturní dům města. Příkladem velmi dobré spolupráce s čínským velvyslanectvím jsou např. výstavy čínského umění s názvem „Dotyky minulosti“ a „Čína - země neznámá“, kde bylo vystaveno více než 100 barevných fotografií a mnoho užitných předmětů - nádob na ovoce, vodu či víno. Tyto exponáty pocházejí z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Číně a to z třetího tisíciletí před naším letopočtem. Další výstavy proběhly v Letovicích, Brně, Havířově, v roce 2010 též v Kyjově a Vsetíně.

 

Krátké informace o činnosti  sdružení

  • Uspořádali jsme 11 výstav o kultuře Číny – čínští malíři,  výroba keramiky, hedvábí, užité umění, vývoj peněz atd. 

  • V lednu 10.1.2008 byla instalována v hotelu Internacional v Brně výstava olympioniků Jihomoravského kraje jako součást zasedání  přípravného výboru OH v Pekingu za účasti velvyslankyně ČLR, paní Huo Yuzhen.

  • Mezinárodní plenér v Německu – DEBNO – „ Umění nezná hranic“ – ročníku 2001 a 2002 se zúčastnili čtyři naši členové – malíři. Úspěšné byly též výstavy „Větrné mlýny včera a dnes“ – Poznaň – Varšava, dále „Od kuše ke kulovnici“ – Zámošť - Poznaň.

  • Pravidelný prodej prací našich výtvarníků – našich členů je zajišťován stálou galerií v Brně, Starobrněnská 14. Dále prodejními výstavami – Kulturní dům v Letovicích, v galerii „Elektra“ v Luhačovicích (každoročně), v Havířově, Kyjově, Vsetíně, Svitavách, Moravské Třebové, Hustopečích, Vyškově atd.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Srdečně vás zveme k návštěvě naší galerie.